فال روزانه(شهریور)

الا ای طوطی گویای اسرار    مبادا خالیت شکر زمنقار

به نظر می رسد که درباره مشکلاتتان با خیلی ها صحبت می کنید. لطفا از این عادت حتما دست بردارید. ضمنا نیتی که کرده اید خیلی واضح نیست، کمی خودتان هم در نوعی تاریکی یا گنگی بوده اید که نیت کرده اید. به هر حال دارای قلبی پاک هستید و خلقیاتی بسیار قابل توجه. آنچه می خواهید بدان دست یابید امکان پذیر است و معمای شما قطعا به زودی حل می شود. فقط لطفا یادتان باشد که از شما خواسته شد اسرار زندگی تان را با کمتر کسی در میان بگذارید. آخرین سخن این که بخت شما بیدار است و به همین جهت انشاءالله مشروط به استحکام بخشیدن بیشتر روابطتان با خداوند، آینده برای شما بسیار بهتر از گذشته خواهد بود چون شما استحقاق آن را دارید.

/ 0 نظر / 7 بازدید