# photoshap

آموزش فتوشاپ 5

         Name                                                                         :        به کمک این گزینه مشخص می شود که نام صحنه ای که ایجاد می نماییدچه باشد. درقسمتImage size تنظیمات ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 4 بازدید