فال روزانه(خرداد)

نوشته اند بر ایوان جنه الماوی    که هر که عشوه دنیا خرید وای به وی

تصور می رود آنچه از ذهن شما گذشته بیشتر جنبه مادی و رفاهی داشته باشد. اگر چنین است باید درخواست خود تجدیدنظر کنید. یادتان باشد که دنیا به هر کس هر چه بخشید پس می گیرد. پس باید در پی اندوخته ای ارزشی و معنوی باشید تا با شما بماند حتی در زندگی بعد از این زندگی، خزینه داری میراث خوارگان کفر است... واقعا کفران نعمت است که داشته باشید ولی مصرف نکنید، البته این به معنای ولخرجی و عیاشی نیست اما توصیه حافظ بزرگ به شما آن است که از امکاناتتان تا فرصت هست بهره برداری کنید

/ 0 نظر / 8 بازدید