فال روزانه(دی)

معاشران گره از زلف یار باز کنید    شبی خوش است بدین قصه اش دراز کنید

آنچه شما می طلبید ارزشمند است و لذا باید در برابر آن خواسته کوتاه بیایید و بدانید که شما خواهانید، پسش خواهان  باید بهای خواسته اش را بپردازد نه خواسته شده.

به صراحت عرض شود که از یاران و نزدیکان نامطلوب پرهیز نمایید. میزان توکل شما به خداوند بزرگ باید بیشتر باشد و آثار توکل را در زندگی تان نشان دهید.

بدون مهرورزی و عشق، زندگی بر شما سخت خواهد شد. خود را از چشم زخم تنگ نظران به دور دارید و آنچه را موجب حسادت دیگران می شود برای آنان به نمایش نگذارید.

/ 2 نظر / 7 بازدید
سما

با سلام و تبریک سال نو از سایت زیبا و ژرمحتوای شما کمال تشکر رو دارم خسته نباشید و دمتون h0t

سما

با سلام و تبریک سال نو از سایت زیبا و ژرمحتوای شما کمال تشکر رو دارم خسته نباشید و دمتون h0t