فال روزانه(بهمن)

جمالت آفتاب هر نظر باد   زخوبی روی خوبت خوبتر باد

مبارک باد شما را چشم معشوق شناس. دل عاشق و روانی که پیوسته به وصال محبوب می اندیشد و زبانی که پیوسته برای دعای معشوق می گشاید و در انتظار کسب کمال است. شما برادر و خواهر گرامی ما! چه خوش قلب و چه سعادتمندید که سلامتی، شادابی و موفقیت و کمال معشوق را می طلبید و زبانتان زبان دعاست نه زبان نفرین. هر چند ممکن است گاهی هم محبوب آنگونه که باید به شما توجه نکند اما آفرین بر شما که همیشه چشم انتظار وصال محبوب و زندگی بهتری نسبت به دیروز هستید.

/ 0 نظر / 6 بازدید