فال روزانه(فروردین)

مجمع خوبی و لطف است غدار چو مهش    لیکنش مهر و وفا نیست خدایا بدهش

به نظر می رسد که به چیزی یا شخصی یا مقامی دلبسته اید که سطحی، جوانف ناپخته و زودگذر می باشد!! شیرینی، جذابیت و دلربائی خاص دارد اما آن طور که باید پایدار و ارزشمند نیست. باید زمان بیشتری به خودتان بدهید تا با پختگی و بررسی عمیق تری به دنبال خواسته کاملتر بگردید. در هر حال حس عاشقی و علاقه ای که در شما هست ارزشمند می باشد و نباید به طور کلی از راهی که در پیش گرفته اید و خواسته ای که دارید چشم بپوشید فقط از شتابزدگی و تصمیم عجولانه بپرهیزید.

/ 0 نظر / 15 بازدید